Bestyrelsesformand og Instruktør

Thomas Møller

Frivillig hos Østjyllands Brandvæsen 

Kasserer, Instruktør og Webansvarlig

Viktor Nørgaard Rimdal

Bestyrelsesmedlem

Pernille Hansen

Bestyrelsemedlem

Steffen Christensen

Instruktør & Bestyrelsesmedlem

Florian Habig

Friv. hos Østjyllands Brandvæsen

Instruktør

Asger Vahle

Deltidsbrandmand ved Østjyllands Brandvæsen st. Ny Munkegade

 

 

 

Instruktør

Christian Nielsen