Bestyrelsesformand og Instruktør

Thomas Møller

Deltidsbrandmand hos Østjyllands Brandvæsen st. Lystrup

Kasserer

Thrine Nørgaard

Bestyrelsesmedlem, Instruktør & Webansvarlig

Viktor Nørgaard

Bestyrrelsemedlem

Steffen Christensen

Instruktør & Bestyrelsesmedlem

Florian Habig

Friv. hos Østjyllands Brandvæsen

Instruktør

Asger Vahle

Deltidsbrandmand ved Østjyllands Brandvæsen st. Ny Munkegade

 

 

 

Instruktør

Christian Nielsen