Aarhus Børne og Junior brandkorps  henvender sig til unge piger og drenge i Aarhus-området, der gerne vil have en anderledes og spændende fritidsinteresse. Hver torsdag aften kl. 17:00 – 18:00 mødes vi på brandskolen i Skejby, Fire Kids som er for børn mellem 6 og 10 år og leger og lær noget om brand. Kl. 18:30 mødes Juniorbrandmændene som gennem teoretisk og praktisk undervisning vil lærer om brand, redning, førstehjælp og en lang række sociale færdigheder.  

 

Aarhus – Lystrup Børne og Junior Brandkorps startede den 31. august 1995. Hvor børne afdelingen startede i 2016.

Vi er i dag ca. 12 aktive medlemmer i alderen 6-17 år.  Det er en stor alders spredning, så for at der også skal være lidt udfordring til de ældste af vores medlemmer, benytter vi os ofte af at de ældste, med mest erfaring, må lære fra sig til yngre medlemmer - på den måde er der udfordringer til alle i korpset. Til enkelte øvelser er vi også opdelt i "små og store". 

Selvom vi selvfølgelig samarbejder meget med Østjyllands Brandvæsen, er vi en privat forening med egne love, vedtægter og bestyrelse. Bestyrelsen vælges hvert år på en generelforsamling. Bestyrelsen består primært af medlemmernes forældre, men også et par tidligere instruktører er med. Der er også to ungdomsrepræsentanter i bestyrelsen. Nogle af vores instruktører er tilknyttede det frivillige beredskab ved Østjyllands Brandvæsen og de arbejder alle ulønnet for juniorbrandkorpset.  


Hvis det lyder som noget for dig, er du mere end velkommen til kigge forbi brandskolen i Skejby, Kirstinesmindevej 14, 8200 Aarhus N, en torsdag aften kl 17 eller 18.30.

brandbil junior brandkorps århus aarhus