2018

Flyttet fra Brandstationen i Lystrup til brandskolen i Skejby, grundet lukning af brandstation i Lystrup.

 

2016

Opstart af Fire Kids for børn mellem 6 og 10 år.

 

2014

Indkøb af nye branddragter i mere moderne farve khaki som fuldtiden i Østjyllands Brandvæsen st. Aarhus C også bruger.

 

2012

Juniorbrandkorpset bliver som forening meldt ind i beredskabsforbundet, som er interesseorganisation for frivillige i det danske redningsberedskab.

 

2006

Indkøb af de første rigtige branddragter, magen til dem profesionelle brandfolk bære. I januar 2013 lykkedes det os også at få indkøbt 12 stk. brandhjelme til medlemmerne. 

 

2004

Året efter i 2004 er Odense Brandvæsens Juniorkorps vært. Det lykkedes her at få de syv deltagende korps til at danne en landsforening. Landsforeningen af ungdomsBrandkorps i Danmark - i daglig tale kaldet LUB. 

 

2003 

I 2003 er Århus-Lystrup Juniorbrandkorps vært ved det første landstræf for ungdomsbrandmænd. Træffet foregår på brandskolen i Skejby. 

 

1999

I påskedagene sker den første udveksling med englænderne, projektet mellem de to korps blev støttet af EU. Udvekslingen foregik dels på Brandskolen i Århus og dels ved privat indkvartering. En lignende udveksling fandt sted allerede i oktober samme år, denne gang naturligvis i Coventry England. Der er sidenhen er skabt en varig kontakt med flere besøg. 

 

1997

I sommeren 1997 deltog Århus-Lystrup Junior Brandkorps sammen med Ebeltoft Junior Brandkorps i den internationale ungdomsbrandkorps konkurrence i Herning. I den forbindelse kom vore ledere i kontakt med Carl Rylatt fra Coventry Young Fire Fighters (England). Det lykkedes endnu en gang at få skab en aftale om et samarbejde. Således har Århus-Lystrup Juniorbrandkorps to venskabskorps.

 

Senere på sommeren samme år deltager korpset for første gang i sommerlejer i Tyskland. Vores tyske venskabskorps i Bolsehle deltager hvert år i en ti-dages teltlejr med andre korps fra deres landskreis (amt).

Vi tager stadigvæk til Tyskland hver sommer og deltager, trods sprogvanskeligheder, på lige fod med de tyske korps. Mange af medlemmerne finder nye venner blandt medlemmerne i Bolsehle. Det er en tur, som både store og små ser frem til.

 

1996 

Gennem Ebeltoft Junior Brandkorps fik man kontakt til et tysk juniorbrandkorps. I efteråret kom en delegation fra byen Bolsehle til Lystrup. Det lykkedes her at indgå en aftale om et længere samarbejde mellem de to juniorbrandkorps. Bolsehle er en lille landsby, tæt ved Nienburg. Trods sin størrelse huser den både et frivilligt brandkorps og et juniorbrandk

 

1995

31. august

Århus-Lystrup Junior Brandkorps blev stiftet den på initiativ af den daværende formand Henning Sørensen. Ideen og opfordringen kom fra Ebeltoft Junior Brandkorps (I dag Djurslands Juniorbrandkorps).